BETONG OCH DESS EGENSKAPER

Betong är ett levande material vilket ständigt är i rörelse och som härdar i många år. Med tiden kan olika färgförändringar uppstå och ytterst sällan kan minimala sprickor uppkomma vid tunnare och känsligare partier, dessa ska dock inte misstas för något som förstört bänkskivorna och gör dem skörare utan är en del av den råa känsla som betong står för.

 

PRODUKTINFORMATION

Bänkskivorna armeras och gjuts i hårdbetong. De poleras vanligtvis i flera olika steg (om inget annat önskas), de går också att få polerade så att stenarna blir mer framträdande (synlig ballast). För att bibehålla en rå yta går det också att endast putsa upp bänkskivan, denna yta är dock inte lika tålig som den polerade. Bänkskivorna behandlas med vattenglas och ytimpregnering för att få en så tålig och motståndskraftig yta som möjligt.

 

REKOMMENDERADE STORLEKSBEGRÄNSNINGAR

Maxlängd är 3 meter och maxdjup är 125 cm. När det kommer till tjockleken så är 4 cm minst att rekommendera för bänkskivor det ska göras hål i, i annat fall går de att få så tunna som 2,5 cm. Runt till exempel diskho och spishäll rekommenderar vi en bredd på minst 7 cm. Betong är ett mycket tungt material och en bänkskiva med måtten 100x60x4cm väger ungefär 60kg. Önskas extra tjocka bänkskivor kan frigolit gjutas in.

 

FÄRGALTERNATIV

Bänkskivorna går att få i de färger som presenteras nedan, det går även att blanda färger för att få fram andra nyanser. Betongen ljusnar även något med åren. Färgprover går bland annat att se i vårt showroom.

 

- Betonggrå

- Ljusgrå

- Mörkgrå

- Vit

- Svart

- Röd

- Synlig ballast

 

HÅLTAGNING

Håltagning gör vi vanligtvis för underlimmad respektive ovanpålimmad diskho, för spishäll gör vi vanligtvis håltagning för ovanpåliggande, vid vissa undantagsfall går det även att göra annan håltagning, kontakta oss för mer information.

 

KANTER

Bänkskivorna görs vanligtvis med rundad kant, men går även att fås med skarp kant, hänsyn bör då tas till att dessa kanter är mer känsliga för till exempel kraftiga stötar.

 

RITNING

Kunden skickar önskad ritning och ansvarar själv för att de mått som anges stämmer då vi inte ersätter eller kostnadsfritt gör om bänkskivor som visar sig ha felaktiga mått.

 

LEVERANS OCH TRANSPORT

Leveranstiden beräknas vara cirka 3 veckor från det att kundens ritning accepterats.

 

Vi ombesörjer transport men dock inte in i bostaden. Bänkskivan ska inspekteras av kunden innan den bärs in och monteras. Skador som upptäcks i efterhand ersätts vanligtvis inte.

 

Det går även att hämta bänkskivan hos oss, varpå inspektion av bänkskivan ska göras innan transport, kunden ansvarar själv för att bänkskivan fraktas på ett säkert sätt.

 

SKÖTSELRÅD/UNDERHÅLL

Bänkskivorna är känsliga för syror varför man bör undvika en längre tids kontakt med dessa. Citron tränger snabbt ner i betongen varför man bör vara försiktig och undvika direkt kontakt med bänkskivan. Ljusa fläckar som uppkommit på grund av oaktsamhet bleknar på ett par dagar och blir mindre framträdande.

 

Bänkskivorna underhålls på bästa sätt genom daglig avtorkning med mildare rengöringsmedel.

 

Svensk betongdesign ersätter inte skador som uppkommit på grund av oaktsamhet och ignorans av föreslaget underhåll.

© Copyright. All Rights Reserved.