BETONGBÄNKSKIVOR

Våra bänkskivor i betong armeras och gjuts i hårdbetong. De slipas alt. poleras vanligtvis i flera olika steg (om inget annat önskas). De  går också att få hårt slipade så att stenarna blir mer framträdande likt terazzo (synlig ballast). För att bibehålla en rå yta går det också att endast putsa upp ytan, den är dock inte lika tålig som den slipade/polerade. Bänkskivor och tvättställ behandlas med vattenglas och ytimpregnering för att få en så tålig och motståndskraftig yta som möjligt. Färg- och formalternativ är oändliga.