PRODUKTIONFORMATION


BETONG OCH DESS EGENSKAPER

Betong är ett levande material vilket ständigt är i rörelse och som härdar i många år. Med tiden kan olika färgförändringar uppstå och ytterst sällan kan minimala sprickor uppkomma vid tunnare och känsligare partier, dessa ska dock inte misstas för något som förstört bänkskivorna och gör dem skörare utan är en del av den råa känsla som betong står för.


PRODUKTINFORMATION

Bänkskivor och tvättställ armeras och gjuts i hårdbetong. De slipas alt. poleras vanligtvis i flera olika steg (om inget annat önskas), de  går också att få hårt slipade så att stenarna blir mer framträdande likt terazzo (synlig ballast). För att bibehålla en rå yta går det också att endast putsa upp ytan, den är dock inte lika tålig som den slipade/polerade. Bänkskivor och tvättställ behandlas med vattenglas och ytimpregnering för att få en så tålig och motståndskraftig yta som möjligt.


REKOMMENDERADE STORLEKSBEGRÄNSNINGAR

Maxlängd är 3 meter och maxdjup är 125 cm. När det kommer till tjockleken så är 4 cm minst att rekommendera för bänkskivor som det ska göras hål i, i annat fall går de att få så tunna som 2,5 cm. Runt till exempel diskho och spishäll rekommenderar vi en bredd på minst 7 cm. Betong är ett mycket tungt material och en betongbänkskiva med måtten 100x60x4cm väger ungefär 60kg. Önskas extra tjocka bänkskivor kan frigolit gjutas in.


FÄRGALTERNATIV

Betongen går att få i näst intill alla olika färger. Betongen ljusnar även något med åren. Några få färgprover går att se i vårt showroom. Det går även att beställa provbitar i de vanligaste färgerna.


HÅLTAGNING

Håltagning går att göra för underlimmad, planlimmad, respektive ovanpålimmad diskho, för spishäll gör vi vanligtvis håltagning för ovanpåliggande samt planlimmad.


KANTER

Produkterna görs vanligtvis med rundad kant, men går även att få med skarp kant, hänsyn bör då tas till att dessa kanter är mer känsliga för till exempel kraftiga stötar.


RITNING

Kunden skickar önskad ritning och ansvarar själv för att de mått som anges stämmer då vi inte ersätter eller kostnadsfritt gör om bänkskivor som visar sig ha felaktiga mått. (Vi kan även komma ut och ta de mått som behövs).  


LEVERANS OCH TRANSPORT

Leveranstiden beräknas vara cirka 3 veckor från det att kundens ritning accepterats.


Vi ombesörjer transport och även  in i bostaden. Produkten ska inspekteras av kunden innan den bärs in och monteras. Skador som upptäcks i efterhand ersätts vanligtvis inte.


Det går även att hämta produkten hos oss, varpå inspektion ska göras innan transport. Kunden ansvarar själv för att frakten sker på ett säkert sätt.


SKÖTSELRÅD/UNDERHÅLL

Betongprodukter är känsliga för syror varför man bör undvika en längre tids kontakt med dessa. Citron tränger snabbt ner i betongen varför man bör vara försiktig och undvika direkt kontakt. Fläckar som uppkommit på grund av oaktsamhet bleknar/härdar på ett par dagar och blir mindre framträdande för att sedan oftast försvinna helt.


Betongprodukter underhålls på bästa sätt genom daglig avtorkning med betongsåpa alternativt ett mildare rengöringsmedel. För att skapa en så motståndskraftig yta som möjligt är ett regelbundet underhåll med betongwax att rekommendera. 
 

Svensk betongdesign ersätter inte skador som uppkommit på grund av oaktsamhet och ignorans av föreslaget underhåll.